1%

Posted on by

Dzięki Waszemu wsparciu dzieci z najuboższych rodzin wyjechały na długo oczekiwany wypoczynek, sfinansowaliście zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz specjalistycznego leczenia. Podarowaliście ciepłe posiłki w wielu szkołach oraz pomogliście w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Dziękujemy Wam za dary płynące z serca którymi wciąż obdarzacie nasze dzieci!

Jak co roku liczymy na Waszą hojność i dobre serce okazywane podopiecznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Nr konta, na który można wpłacać 1%:
PBS O/Poznań: 10 9043 1070 2070 0047 3224 0002