Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD

Posted on by

Rzecznictwo Praw Dziecka jest zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Sama tradycja rzecznictwa wywodzi się z pracy tzw. opiekuna indywidualnego, działającego w środowisku dziecka. Ich zadaniem była pomoc interwencyjna, edukacja środowiskowa. Najliczniejsza grupa środowiskowa pracowała w latach 70-tych.

Od 2000 roku Zarząd Główny TPD, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia rozpoczął pracę nad reaktywowaniem rzecznictw praw dzieci.
Działania TPD w dziedzinie ochrony praw dziecka znalazły potwierdzenie w porozumieniu zawartym w roku 2004 z rzecznikiem praw dziecka RP.
Rzecznicy praw dziecka TPD działają wg programu pod nazwą „Rzecznik praw dziecka TPD”, tworząc społeczną sieć rzecznictwa praw dziecka w Polsce.
W roku 2007 organizacja realizowała program „Rzecznictwo i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski” W roku 2008 realizowana była druga, rozszerzona o 10 powiatów edycja.

Osoby pełniące funkcję rzecznika są rekomendowane przez właściwe im Zarządy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Rzecznicy to osoby charakteryzujące się nieposzlakowaną opinią zawodową, znajomością praw dziecka, doświadczeniem zawodowym w pracy z najmłodszymi a przede wszystkim wrodzoną troską o dobro dzieci i wrażliwością na ich krzywdę.
Rzecznicy reprezentują i stoją na straży respektowania praw najmłodszych obywateli Polski.
Poniżej przedstawiamy obecnie działającą sieć społecznych rzeczników praw dziecka TPD na terenie Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego.

Czarnków – Grażyna Fąka
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 90, Czarnków
Po umówieniu telefonicznym
tel. +48 67 255 23 03

Konin – Małgorzata Przybyłowska
Ognisko Pracy Pozaszkolnej “Słoneczko”
ul. Powst. Styczniowych 2, 65-210 Konin
tel. +48 662 865 499

Konin – Maria Czajor
TPD ul. Noskowskiego 1A
Po umówieniu telefonicznym
tel. +48 63 242-34-71

Łobżenicka – Barbara Kopczyńska
TPD ul. Batorego 5/3, 89-310 Łobżenica
tel. +48 67 286-03-72

Poznań – Jerzy Brozdowski
Gim. Nr 61, ul. Słowackiego 58/60, 26-604 Poznań
tel. +48 61 8221541

Piła – Zdzisława Antczak
TPD ul. Bydgoska 21, Piła
tel. +48 67 213 10 16

Rogoźno – Maria Stachowiak
Zarząd Gminy Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1, 64-610 Rogoźno
tel. +48 67 261-83-16

Złotów – Alicja Andrzejewska
TPD al. Piasta 26, 77-400 Złotów
tel. +48 67 353-29-81 lub +48 606-904-765