O nas

Posted on by

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci należy do najstarszych organizacji społecznych w Polsce. Powstało w 1919 r.

W ciągu minionych dziewięćdziesięciu lat, w różnych warunkach i w różnym zakresie, ale wciąż z ideą pomagania dzieciom potrzebującym, pod szyldem TPD stale działali ludzie dobrej woli, wolontariusze, pasjonaci i profesjonaliści wykorzystujący swoją wiedzę i umiejętności na rzecz dobra dziecka. Dzięki nim, wypracowano niemały, wielokrotnie prekursorski dorobek pedagogiczny. To w naszej organizacji powstały pierwsze w Polsce rodzinne domu dziecka, rodziny zastępcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, punkty wychowania przedszkolnego. Także rodowód poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego wychodzi się z poradni społeczno-wychowawczych TPD.

Obecnie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci naszego regionu to ponad piętnastotysięczna organizacja, której priorytetowym celem statutowym są Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, chorym na cukrzycę, po porażeniach mózgowych, na diecie bezglutenowej, chorym na białaczkę. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych. Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji. Staramy się zapewnić dzieciom z rodzin biednych wypoczynek zimowy i letni.

Misja

 • organizacja i opieka nad Kołami Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, chorym na
 • cukrzycę, po porażeniach mózgowych, na diecie bezglutenowej, chorym na białaczkę
 • troska o jakość warunków życia dziecka,
 • staranie o wszechstronny rozwój dziecka
 • dbanie o zdrowie dzieci, ich bezpieczeństwo, podmiotowość i godność,
 • dążenie do zapewnienia równości szans życiowych.
 • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji.
 • zapewnienie dzieciom z rodzin biednych wypoczynku zimowego i letniego
 • dostarczanie żywności otrzymanej z programu PEAD
 • zapewnienie wyposażenia w potrzebny sprzęt
 • pomoc w zakupie leków oraz specjalistycznej żywności.

Stałą opieką obejmujemy ponad 4500 dzieci. Obecnie pragniemy dofinansować dożywianie dzieci w szkołach, świetlicach, ogniskach wychowawczych, zakup sprzętu specjalistycznego dla dzieci niepełnosprawnych.