XXIV Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019 r. – Eliminacje Powiatowe Złotów 2019 r.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Dnia 22.05.2019 w sali kinowej ZCAS w Złotowie odbył się XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2019 Eliminacje Powiatowe  Złotów 2019. Organizatorem Eliminacji Powiatowych było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie przy współpracy z Publicznym Przedszkolem Nr 3 w Złotowie, Powiatowym Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, Burmistrzem Miasta Złotowa  i Złotowskim Centrum Aktywności Społecznej.

W festiwalu uczestniczyło 18 małych solistów z Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie, Publicznego Przedszkola nr 4  w Złotowie i Katolickiego Przedszkola w Złotowie. Festiwal był współfinansowany ze środków Gminy Miasto Złotów. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali słodycze, dyplomy i nagrody w formie zestawy
plastyczne. Widzowie jako bilet wstępu otrzymali lizaki.Widownia zapełniona była do ostatniego miejsca przez dzieci, rodziców i dziadków. W przerwie obrad jury dodatkową atrakcją były popisy małych wokalistów.
https://zlotowskie.pl/artykul/xxiv-wojew odzki-festiwal/654558
http://zlotow.naszemiasto.pl/artykul/xxi v-wojewodzki-festiwal-piosenki-przedszko lakow-zlotow,5133811,art,t,id,tm.html
https://www.pzl24.pl/wiadomosci/7165,spi ewaja-przedszkolaki
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (RODO),informuję Administratorem przetwarzanych danych jest : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Złotowie  reprezentowane przez panią prezes Alicję Andrzejewską i panią wiceprezes Danielę Manikowską.