Koło TPD przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu – akcje

20181117_17040820181114_05440420181012_121314

KOŁO TPD działające przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu organizuje dla swoich  uczniów bezpłatne dożywianie, nagradzamy za wyniki w nauce, zachowaniu, konkursach, sponsorujemy sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, organizujemy dyskoteki, spektakle i wiele,wiele innych, ale uczymy też naszych uczniów empatii, pomocy i wsparcia potrzebującym. Organizujemy i włączamy się zatem do charytatywnych akcji, np Redemptoris Missio .